Goulburn Rainfall

No rainEchuca

No rain

No rainShepparton

No rain

< 1mm15%Mansfield

< 1mm, 15% chance of rain

< 1mm5%Wallan

< 1mm, 5% chance of rain

No rainSeymour

No rain

No rainYarrawonga

No rain