Australia Rainfall

No rainSydney

No rain

No rainMelbourne

No rain

< 1mm70%Hobart

< 1mm, 70% chance of rain

No rainAdelaide

No rain

No rainPerth

No rain

No rainDarwin

No rain

< 2mm50%Cairns

< 2mm, 50% chance of rain

No rainBrisbane

No rain

No rainAlice Springs

No rain

No rainBroome

No rain

No rainCanberra

No rain