Victoria Rainfall

No rainMelbourne

No rain

No rainLatrobe Valley Airport

No rain

No rainBallarat

No rain

No rainHorsham

No rain

No rainMildura

No rain

No rainBendigo

No rain

No rainWangaratta

No rain

No rainMount Hotham

No rain

No rainOrbost

No rain

No rainWodonga

No rain

No rainWarrnambool

No rain