Mallee Rainfall

No rainMildura

No rain

No rainOuyen

No rain

< 1mm5%Donald

< 1mm, 5% chance of rain

No rainKerang

No rain

No rainSwan Hill

No rain