Loddon Rainfall

No rainBendigo

No rain

No rainBoort

No rain

< 1mm5%Gisborne

< 1mm, 5% chance of rain

No rainHeathcote

No rain

< 1mm5%Maryborough

< 1mm, 5% chance of rain

No rainInglewood

No rain